Vilka är vi

Jakob Molinder är forskare i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och Lunds universitet. Jag forskar om arbetsmarknad, ojämlikhet och regional omvandling i ett historiskt perspektiv. För tillfället arbetar jag med ett projekt där vi studerar hur inkomstfördelningen i Sverige har förändrats sedan 1860-talet.

Christopher Pihl jobbar som forskare i historia vid Uppsala universitet. Jag har främst intresserat mig för människors försörjning, både genom arbete och lån. För tillfället arbetar jag med ett projekt om Riksens ständers bank (Sveriges Riksbank).

Elisabeth Lindberg är doktorand i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Jag specialiserar mig inom området ekonomisk politik från 1960-talet och framåt. Framför allt med inriktning på finansiella regleringar, centralbankspolitik och ekonomiska doktriner.

Johan Ericsson är forskare i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. I nuläget forskar jag om penning- och bankpolitik under 1700-talet samt om löner och levnadsstandard under 1800- och 1900-talen.